Wij maken gebruik van cookies

De website van Kloen maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Ik snap het Meer Info
Kloen

" Kloen voor de lach bij het zieke kind "

Kloen is er voor het zieke kind.

Historiek

KLOEN  HISTORIEK

Vertellen over KLOEN is het verhaal vertellen van hoe een dubbeltje rollen kan; het verhaal hoe iets kleins uiteindelijk iets heel groots kan worden; het verhaal van hoe een enkeling een hele groep mensen kan inspireren om samen, op totaal vrijwillige basis,  iets moois te creëren: iets goeds ten voordele van het zieke kind…”

KLOEN is een vzw die eind 2004 in Roeselare opgericht (en feitelijk met activiteiten gestart in 2005) werd door Geert Deraeve vanuit zijn betrokkenheid als een soort manager bij de sociaal geëngageerde drum- en percussieband STROKE van zijn twee zonen. STROKE kende in 2001 en 2003 nogal wat succes en dit succes wou de groep bij de voorstelling van hun derde show in 2005 graag delen met een goed doel. In die tijd waren de ‘Cliniclowns’ nogal in de actualiteit. Toen Geert  even zijn licht opstak, merkte hij dat er in zijn thuisstad Roeselare, in het Heilig Hartziekenhuis ook clowns aan het werk waren op de afdeling pediatrie, toen waren dat 'De  Ziekenhuisclowns'.

(In België zijn er eigenlijk meerdere vzw’s die clowns opleiden en aan het werk zetten op de afdeling pediatrie in diverse ziekenhuizen. Naargelang de streek is er telkens een ander bestuur. Zo zijn de Cliniclowns vooral actief in  de provincies Antwerpen en Limburg, de Mediclowns in Brabant, de Hôpiclowns in het Waalse landsgedeelte en de Ziekenhuisclowns waren actief in de ziekenhuizen van de  provincie West-Vlaanderen + AZ Sint Lucas Gent + UZ Jette.)

Met STROKE had men al van meet af aan een warme sympathie voor het werk van de clowns in het ziekenhuis. Een lach kunnen toveren op een ziek kindergezichtje: dat is toch formidabel! Toen vernomen werd dat hun werk helemaal niet gesubsidieerd werd, dat ze het moesten rooien met allerlei giften, werd de knoop snel doorgehakt en werd ervoor gekozen om zich in te zetten voor de toenmalige vzw Ziekenhuisclowns die actief waren in Roeselare. Dit bleven we doen zolang ze 100 % actief waren.( Momenteel is dit niet meer het geval, vandaar dat we in januari 2023 het project 'Dokter Knuffel' gerealiseerd hebben, een samenwerking met 'Het Clownshuis' dat we reeds in 2010 hielpen opstarten.)

Terugblik:

Men hield  het in 2005 niet bij één enkel STROKE-concert t.v.v. die Ziekenhuisclowns, maar vzw KLOEN werd opgericht. Doel: een financiële steun creëren voor de Ziekenhuisclowns, zolang deze 100% actief bleven. Men had er ondertussen nog geen flauw idee van hoe groot KLOEN wel zou worden... 

Letterlijk is KLOEN de Nederlandse schrijfwijze van de franse uitspraak van het woordje ‘clown’.

Inhoudelijk is KLOEN een vzw die mensen bijeen brengt uit de sociaal-culturele, politieke, zakelijke en sportieve wereld, mensen van allerlei leeftijden, groot en klein, jong en oud, om samen vrijwillig allerlei originele en ludieke activiteiten op touw te zetten (zoals massaspektakels, clownhappenings, wedstrijden, verbrekingen van wereldrecords…) en dit telkens met als doel:

Het werk van clowns in het ziekenhuis in de kijker te plaatsen en fondsen te verzamelen om hun werking verder mogelijk te maken. Om dat te bereiken zet Kloen zelf de clownneus op.  Kloenclowns trekken op allerlei manifestaties de aandacht om zaad in het bakje te brengen voor de echte clowns in het ziekenhuis zolang ze 100% actief bleven.

De Kloenclowns zijn dus vrijwilligers die gekkebekkend meehelpen om centjes te verzamelen voor de werking van de echte,  professioneel opgeleide  en pedagogisch gevormde clowns in het ziekenhuis.

Na verloop der jaren, naarmate ons contact met andere kindgerichte goede doelen, breidde Kloen vzw de financiële en/of logistieke ondersteuning verder uit:


* Kloen hielp 'HET CLOWNSHUIS' oprichten in 2010
            Live videobellen met een clown - gratis huisbezoekjes bij het langdurig thuisverblijvend ziek kind -  voorafgaande klasbezoekjes met clownesk poppentheater
* Steun aan MUCO (hoofdzakelijk regio Roeselare) vb tijdens Westlaanrun - lopen tvv muco, tijdens Baila'R - dansen tvv muco,...
* Steun aan ORKA (Ouderverenigiging van Reumakinderen en adolescenten) vb bij hun zomerkampen
* Steun en medewerking met  Bubble ID
             Bubble ID is een initiatief van CPIG, het Centrum voor Primaire Immuundeficiënties UZ Gent.
             Het wil de onwetendheid rond PID (Primaire Immuundeficiënties) doorprikken en het isolement van PID-patiënten  doorbreken (‘Burst the Bubble’).
* Steun aan HÔPICLOWNS
* Steun aan DOKTER KNUFFEL, een nieuw Kloenproject opgericht op 27 januari 2023 i.s.m. Het Clownshuis. Dokter Knuffel bezoekt de knuffels van de zieke kindjes op de afdeling pediatrie.

Zo werden ondertussen met KLOEN vzw  reeds tal van projecten opgestart. Grootse evenementen in de Expo-hallen in Roeselare en kleinschaliger, ludieke activiteiten wisselen mekaar voortdurend af.  Ze zijn te volgen op onze website www.kloen.be  in de rubriek ‘kalender’

Enkele blikvangers waren:

-Eerste groot MASSASPEKTAKEL in Roeselaarse Expohallen - oktober 2005: opbrengst ruim 25.000euro

-de WERELDRECORDPOGING LANGSTE RIJ 10-EUROCENTJES in 2007 (2.412,65 meter 10- eurocentjes in gleuflatten langs het Westlaanpromenadeparcours: opbrengst ruim 12.000 euro  (Zo zie je hoe vele kleintjes uiteindelijk een grote som vormen!!!!)

-De GROOTSTE VERZAMELING LEVENDE CLOWNS TER WERELD tijdens de Westlaanpromenade te Roeselare in 2008 tijdens het tweede grote Kloen massa spektakel.
Met 1452 clowns werd het record (850clowns) ruimschoots verbroken. Opbrengst 45.114 euro

- ook de tot in 2019 jaarlijks terugkerende KLOENKIDS TOUR tijdens de FREDDY MAERTENS CYCLING TOUR te  Beitem, telkens op de eerste zondag van juli. Ticketverkoop wordt integraal geschonken aan KLOEN! In 2017  was dit 5000 euro!!!

- De Kloenclowns die hun beste beentje voorzetten tijdens de WESTLAANRUN t.v.v. MUCO zetten meteen ook nog het werk van de clowns in het ziekenhuis jaarlijks  in de kijker in de maand november.

- een KLOEN LEGO-PROJECT i.s.m. Dirk Denoyelle: enquête in Vlaanderen naar de 40 meest favoriete komieken uit de geschiedenis met de bedoeling hun hoofden systematisch, naargelang een sponsor gevonden werd,  door Dirk Denoyelle (cabaretier, imitator, kunstenaar en LEGO-bouwer) in LEGO te bouwen. Per kop werd dus een sponsor gezocht die de Kloenkas weer kon spijzen. Alle koppen zullen later verzameld worden in een KLOEN-Lachplekke. Op die manier worden telkens opnieuw fondsen verworven.

- 2015: ontwikkeling van het KLOEN KWARTINO KAARTSPEL

- 2015: Absoluut hoogtepunt: creatie van de KLOEN MUSICAL met ruim 150 vrijwilligers

2017: SPORZILA (SPorten- ZIek zijn, toch LAchen) Een ballenproject waarbij jongeren aangemoedigd worden om te sporten. Vanuit de Sporzila-Publivan worden voetballen, volleyballen, basketballen en tennisballen aangeboden ten voordele van de door Kloen gesteunde goede doelen.

2017: KLOEN-ART: Kunst in de ban van de clown! Op 12 november 2017 werd er in en rond het centrum van Rumbeke een wandelparcours uitgestippeld langs 20 diverse locaties waar 20 diverse kunstvormen te bewonderen vielen. Het geheel werd omkaderd door 20 goede doelen die zichzelf in de kijker konden plaatsen. Overal kinderanimatie. Busjes en pendeltreintjes vervoerden doorlopend de minder mobiele bezoekers.

- 2018: RUMMELANT 1: Een beurs met een hart voor Kloen en de door haar gesteunde goede doelen. Proeven van  kunst, cultuur en 'commerce'  en overweldigd worden door de warmte van Kloen en de door haar gesteunde goede doelen. 

- 2019: KLOENTROETELDAG: Verrassend familiespektakel in de Spil te Roeselare voor de lach bij het zieke kind

- 2019: RUMMELANT 2: Een attractieve beurs in de tennishallen van TC Rumbeke waar kunst, cultuur, handel en goede doelen met elkaar verweven worden...Alle voor de lach bij het zieke kind.

- 2020: Corona zorgt er voor dat heel wat mooie projecten afgelast worden. Kloen blijft niet bij de pakken zitten en ontwerpt bv de KLOEN MONDMASKERS (clownsnoet en Kloen-knipoogjes) die te koop aangeboden werden als steun.

- 2020: Creatie van KLOEN Profi(j)terollekes. Een bonnen- spel en denkboek voor groot en klein waar iedereen wel bij vaart: Kloen en de door haar gesteunde goede doelen, andere verenigingen die het moeilijk hebben, de handelaars én de koper van het boekje.

- 2021: Creatie van KLOENFILMPJES met optredens van Clown Arjoentje en met Loesje van Het Clownshuis als alternatief vertier voor kinderen die in instellingen of thuis moeten blijven omwille van corona. Ook een leuk alternatief voor de jaarlijkse familiedag voor kinderen met PID en kinderen met reuma.

- 2021: De KLOENMOBIEL

2021: KLOEN AMUSE: een trio topmuzikanten brengen muzikale verhalen op de afdeling pediatrie 

- 2021: creatie van 6 unieke KLOENPUZZELS

- 2022: Kloen in het VACCINATIECENTRUM MIDDEN WEST-VLAANDEREN om kinderen te begeleiden en af te leiden

- 2022: CLOWNTOWN: een muzikaal totaalspektakel in cc De Spil te Roeselare waarbij ook kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte konden schitteren op het podium, samen met het jongerenkoor 'Allegria' van de Roeselaarse Broederschool, hun lerarenband' De Gemene Delers', clown Loesje (Line Van Wassenhoven) van 'Het Clownshuis' en Griet Spanhove die de regie voor haar rekening nam.

- 2022: MILES FOR KLOENSMILES: Zoveel mogelijk miles bijeen wandelen, zwemmen, lopen fietsen, kajakken en padellen t.v.v. Kloen.

- 2023: DOKTER KNUFFEL doet haar intrede in AZ Delta. Een samenwerking van Kloen met Het Clownshuis.

In 2023 mag Geert Deraeve, stichter en bezieler van Kloen vzw, 3 heel speciale erkenningen in ontvangst nemen die hij heel graag opdraagt aan de hele Kloenfamilie: alle Kloenvrijwilligers, sponsors en sympathisanten!

* 21 juli 2023: Geert Deraeve wordt uit ruim 1300 nominaties door het burgerinitiatief Be Heroes als Dagelijkse Held verkozen en uitgenodigd, samen met Kloenvrijwilligster Marlies Verhelle en 50 andere genomineerden, om het Nationale Défilé op de eretribune tegenover de koninklijke familie bij te wonen. 

* 19 september 2023: Geert Deraeve wordt op AUDIËNTIE uitgenodigd door KONING FILIP op het Koninklijk Paleis. Koning Filip koos uit 50 verhalen Kloen uit om nader te leren kennen.

* 20 oktober 2023: Geert Deraeve wordt met Kloen genomineerd als ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen, samen met 5 andere goede doelen (Villa Rozenrood, Het Ventiel, Mug Heli, Beestjes in Nesten en  Project 't Nest).

Een heel mooie en deugddoende erkenning! 


SAMENGEVAT

KLOEN vzw wil een lach toveren op elk gezicht en heel speciaal op dit van het zieke kind.
Via allerlei unieke en vaak ludieke initiatieven plaatst  Kloen telkens vanuit een andere invalshoek
(cultuur, sport,  ...)  het werk van Clowns in het ziekenhuis (Dokter Knuffel), het Clownshuis (digitaal contact + huisbezoek van een clown bij het langdurig thuisverblijvend ziek kind), Muco (kinderen met mucoviscidose), Orka (kinderen met reuma) en Bubble-ID (kinderen met een primaire immuunstoornis) in de kijker en zorgt voor de financiële en/of logistieke ondersteuning van hun werking.
Kloen kan hiervoor gelukkig steevast rekenen op een hele schare vrijwilligers met het hart op de juiste plaats.
Kloen is hen en ook de gulle sponsors zeer erkentelijk.

Tijdens de fondsenwerving, tijdens die hele zoektocht naar de nodige centjes, mogen we telkens met KLOEN velerlei deugddoende ervaringen opdoen:

-er ontstond een heuse KLOENFAMILIE. We kunnen bij grootse manifestaties rekenen op de hulp van zo’n 150-tal vrijwilligers. Er is een harde kern van een 40-tal mensen die steeds paraat staan om spontaan allerlei taken op zich te nemen.

-Het mooie is dat allen die op een of andere manier kunnen meewerken er  achteraf telkens een blij gevoel aan overhouden. Er ontstaat ook een soort kettingeffect. Zoals een sneeuwbal die aan het rollen gaat en een hele lawine veroorzaakt… De ene enthousiaste medewerker brengt de ander mee die op zijn of haar beurt een steentje bijdraagt.

-Het doet ook  deugd dat heel wat jongeren graag de Kloenclown uithangen en meehelpen aan een of andere activiteit van Kloen.

Het motto van KLOEN: Tover een lach op elk gezicht, en heel speciaal op dit van het zieke kind.

Tover een lach op elk gezicht en binnenin jezelf hou je  er ’n goed gevoel aan over, een verademing …

Dat wil Kloen ook bieden: wat extra zuurstof voor iedereen…

Organisatie

KLOEN vzw
Windmolenstraat 5
8800 Roeselare
+32 479 88 89 77
info@kloen.be


rekeningnummer 385-0563436-26
IBAN BE59 3850 5634 3626

Oprichter – realisator - coördinator – contactpersoon : Geert Deraeve

Bestuursleden vzw Kloen:

 • Geert Deraeve: voorzitter
 • Patrick Rogge (ook veiligheidscoördinator)
 • Jimmy Huys (ook huiskunstenaar Kloen)

Peter: Marc Desseyn ( voormalig schepen van cultuur Roeselare )
Meter: Machteld Ramoudt ( actrice )

Kloen-Opperclown: Kloentje alias Luk Vanaudenaerde

Kloenclowns: Arjoentje (Arjen Vanhuyse), Juulkie (Christ Soenen), Ernesto (Dirk Degryse), Freule (Catharina Margodt), Didi (Dieter Demeyere) en Kim, Joris, Dirk, Niek, Charlotte, Ann, Marnix, Stef, Steven, Céline, Nele, Lisa, Lindsay, Veerle, Charlot, Marlies, Flo ...

Variabele assistent clowns en sympathiserende medewerkers

Peter Devlieger: vaste huisdichter van Kloen
                             voor teksten op maat: peter-devlieger@skynet.be 

Filip Cardoen: vaste cartoonist, tekenaar en schilder 
                    
Goede Doelen die door KLOEN gesteund worden: 

 • Clowns in het ziekenhuis - Dokter Knuffel
 • vzw Het Clownshuis
 • a.s.b.l.  Hôpiclowns
 • vzw Muco
 • vzw Orka
 • Kloen verleent ook graag haar medewerking aan Bubble ID ( Centrum  Centrum voor Primaire Immuundeficiënties UZ Gent. Bubble ID wil de onwetendheid rond PID (Primaire Immuundeficiënties) doorprikken en het isolement van PID-patiënten doorbreken (‘Burst the Bubble’). (zie: goede doelen)
   

KLOEN kan ook rekenen op de inzet van: 

 • BD-Productions (Brecht Deraeve): animatiefilm / lay-out / alle techniek / klank - licht - decorontwerp / ontwerp nieuwe Kloen logo's
 • Studio 11 (Eddy Lepez): film
 • VAWA Videoproductions 
 • Peter Verplancke / Liesbet Claerbout / Vincent Decroix / Bart de Clercq: fotografie
 • Yves Bondue: componist van het KLOENlied (2011 n.a.v. Kloen Troeteldag)
 • Lieven Debrauwer: peter Kloenmusical en Machteld Ramoudt: meter Kloenmusical
 • Gino Bruneel: regisseur en tekstschrijver Kloenmusical
 • Dirk Decae, Hans Ghesquière, Koen Neyrinck: componisten liederen Kloenmusical
 • Peter Devlieger: vaste huisdichter van Kloen + tekstschrijver  liedjes Kloenmusical  
 • Het draadpoppentheater (Kloenmusical)
 • Vox Musica Roeselare
 • Dansscholen:  Colombine / Linda Danneels / E-dance / Izdac / Q-dance (Kloenmusical)
 • Webmaster PLENSO
 • Logistieke steun (Brecht Deraeve, Isabel Malfait, Peter Deraeve, Elise Debaere)
 • Kunst Veredelt Roeselare (Viva Venezia)
 • Het Gildemuziek Roeselare
 • De vele gulle sponsors
 • De vele helpende handen van talloze vrijwilligers

Kloen ook op facebook