Wij maken gebruik van cookies

De website van Kloen maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Ik snap het Meer Info

Herwerking website

Kloen

" De unieke Kloenpuzzels al gemaakt? "

De Mantel

De Mantel

De opdrachten zijn samen te vatten in coördineren, advies verlenen, ondersteuning bieden, aanbieden van educatie, sensibiliseren en informeren op het vlak van palliatieve zorg in de regio.

Wat is "Het Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw"?
Het Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw is werkzaam binnen de regio Roeselare - Izegem - Tielt - Torhout. Het staat in voor de uitbouw van de palliatieve zorgcultuur binnen dit gebied en verleent daarbij de nodige ondersteuning aan de professionele zorgverstrekkers binnen de verschillende zorgsettings waar de palliatieve patiënt verblijft.

Doelstelling
Het Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw wil in samenwerking met alle professionele hulpverleners, bestaande diensten en organisaties:

  • de uitbouw van een goede en kwaliteitsvolle palliatieve zorgcultuur mogelijk maken.
  • de continuïteit in de palliatieve zorgverlening bevorderen. Iedereen moet kunnen verblijven waar hij op dat ogenblik wenst verzorgd te worden en moet op elk verzorgingsniveau steeds een gelijke zorg krijgen.
  • het palliatief gedachtengoed verspreiden. Deze verspreiding dient te gebeuren zowel naar de bevolking als naar elke professionele hulpverlener.
  • raad en ondersteuning geven aan hulp- en zorgverleners op alle niveaus van de gezondheidszorg. Bij het verzorgen en begeleiden van hun patiënten.
  • vorming organiseren voor zorg- en hulpverleners, vrijwilligers, e.a.
  • een registratiesysteem uit te werken, een behoeftenraming op maken en de werking  evalueren.

Deze doelstellingen willen we bereiken in het thuismilieu, het woon- en zorgcentrum, het ziekenhuis, de palliatieve eenheid, alsook in andere instellingen waar palliatieve patiënten verblijven.

Werking
De opdrachten zijn samen te vatten in coördineren, advies verlenen, ondersteuning bieden, aanbieden van educatie, sensibiliseren en informeren op het vlak van palliatieve zorg in de regio.

Info: http://www.pzwvl.be/

Herwerking website

We werken momenteel aan een nieuwe versie van onze site. Binnenkort zal die dan ook geschikt
zijn voor kleine schermen zoals jouw tablet of smartphone

Sluit